Onroerend goed geregeld in Harmelen

Als u onroerend goed gaat kopen is het verstandig om altijd een notaris in te schakelen. Zo kunt u de beste deal uit de koop te halen en ontstaat er duidelijkheid tussen de verschillende partijen. Van Solkema Notaris stelt overeenkomsten op voor betalingen, verantwoordelijkheden en meer omtrent onroerend goed.Offerte aanvragen

Onroerend goedrecht kan worden onderverdeeld in:

 • Koopakte
 • Leveringsakte
 • Appartementsrecht
 • Nieuwbouwwoningen
 • Hypotheek

Koopakte

Wanneer u een huis heeft gekocht zijn er veel zaken die u moet regelen met betrekking tot deze koop. Denk hierbij aan:

 • Op welke datum vindt de overdracht plaats?
 • Wat blijft achter in het gekochte huis?
 • Voor welke datum moet ik een financiering regelen en moet er nog voor een bepaalde datum een bankgarantie gesteld of een waarborgsom betaald worden?
 • Moeten er nog ontbindende voorwaarden worden opgenomen in de koopakte? Denk hierbij aan een voorbehoud voor het krijgen van een hypotheek of voor een bouwtechnische keuring waarin geen bijzondere zaken worden aangetroffen die voor u als koper nadelige gevolgen kunnen hebben.
Als u geen ondernemer bent, kunt u binnen drie dagen na het sluiten van de schriftelijke koopovereenkomst alsnog van de koop afzien. Ons kantoor geeft u en de verkoper een helder advies over het sluiten van een koopovereenkomst en stelt ook koopovereenkomsten op.
Contact opnemen

Appartementsrecht

Als u een appartement koopt, koopt u het recht om een bepaald gedeelte van een gebouw exclusief te mogen gebruiken. Samen met de eigenaren van de andere appartementen in het gebouw bent u eigenaar van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw, zoals het trappenhuis en de gang. Alle appartementseigenaren tezamen vormen de verplichte Vereniging van Eigenaars. Aan deze vereniging moet iedere eigenaar van een appartementsrecht periodiek servicekosten betalen. Met dit geld wordt het onderhoud van het gehele gebouw betaald en gespaard voor groot onderhoud. Als lid van deze vereniging heeft u ook stemrecht over de bestemming van dit geld.


Als u een appartementsrecht heeft gekocht, is het van belang dat u van tevoren inzage heeft in de splitsingsakte en het huishoudelijk reglement. In de splitsingsakte staan onder meer bepalingen over:
 • Uw aandeel in het reservefonds
 • De collectieve opstalverzekering
 • De servicekosten
In het huishoudelijk reglement staan praktische bepalingen waar iedere eigenaar van een appartement zich aan moet houden.
Offerte aanvragen

Nieuwbouwwoningen

Het kopen van een nieuwbouwwoning is anders dan de koop van een bestaande woning: u koopt een woning “op papier”, want het moet nog gebouwd worden. U sluit een koop-/aannemingsovereenkomst met de verkoper. Hierin staan bepalingen over:

 • De koopsom
 • Voor wiens rekening komen de kosten van de overdracht (“kosten koper” of “vrij op naam”)
 • De wijze van betaling van de koopsom en het vervallen van termijnen voor de betaling
 • De verrekening van verschil tussen de opgegeven maten en de werkelijke maten
 • De datum van oplevering
Aangezien ons kantoor is gelegen aan de rand van een van de grootste Vinex-locaties van Nederland, is onze expertise op het gebied van nieuwbouwprojecten groot.
Contact opnemen

Leveringsakte

In de leveringsakte die wordt opgesteld door de notaris, worden afspraken tussen verkoper en koper vastgelegd. De leveringsakte is de uitvoering van de getekende koopakte en zorgt ervoor dat de eigendom van een huis of appartement wordt overgedragen aan de koper. In de leveringsakte wordt onder meer vermeld dat de koopsom wordt betaald en dat alle rechten en verplichtingen overgaan op de koper.


Ook bijzondere bepalingen die verbonden zijn aan het huis, zoals het recht om over de grond van de buurman te mogen lopen naar de openbare weg, worden in de leveringsakte vermeld.

Contact opnemen

Hypotheek

Meestal wordt de aankoop van een nieuwe woning gefinancierd door middel van een hypotheek. De door de notaris opgemaakte hypotheekakte is de uitvoering van de door u getekende offerte bij de bank. In deze akte komen onder meer bepalingen voor over:

 • De hoogte van de lening en tot welk bedrag de bank zich kan verhalen op de opbrengst bij een eventuele gedwongen veiling
 • Het rentepercentage en de periode waarin de rente niet door de bank kan worden gewijzigd (“rentevastperiode”)
 • De datum waarop de lening moet worden afgelost
De bepalingen in een hypotheekakte zijn meestal ingewikkeld geformuleerd. Wij nemen, vóórdat u een handtekening zet onder de akte, de bepalingen in de akte uitgebreid met u door en wijzen u op gevolgen die voor u van belang zijn.
Offerte aanvragen

Bekijk hier de video

Bekijk hier de video