Nieuws

Nieuws

Wij houden u op de hoogte

Voor het laatste nieuws op notarisgebied kunt u op deze pagina terecht. Op deze pagina houden wij u op de hoogte van wetswijzigingen, maar geven wij u ook tips.

Beleidsregel uitbetaling gelden

Het bestuur van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft een beleidsregel ingesteld die per 1 januari 2008 in werking is getreden. De beleidsregel houdt in dat bij onroerend goed transacties de notaris alleen geld uitbetaalt aan degene die als partij optreedt bij de akte en aanspraak kan maken op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd. Dit betekent dat de verkoper van een huis, recht heeft op uitbetaling van de koopsom. De notaris mag verkoopsom uitsluitend uitbetalen aan de verkoper en niet op diens verzoek aan iemand anders. De notaris mag bijvoorbeeld niet persoonlijke leningen van een cliënt aflossen op verzoek van de cliënt, of de verkoopopbrengst overmaken naar de kinderen van de cliënt als zijnde een schenking.

Alleen in heel bijzondere gevallen mag de notaris wel uitkeren aan een ander dan de verkoper, zoals bij:

  • aflossing van een hypotheek;
  • aflossing van een schuld waarvoor beslag is gelegd op het huis of onder de notaris;
  • betaling van de courtagenota van de makelaar of de taxatiekosten;
  • betaling van de aanneemsom bij aankoop van een nieuwbouwhuis.

Ook bij een overdracht door een dochtermaatschappij mag de opbrengst niet naar de holding of een andere dochter worden overgemaakt.

Verplicht energielabel

Sinds 1 januari 2008 zijn verkopers en verhuurders van huizen verplicht bij de verkoop of het sluiten van een huurovereenkomst een energielabel te overhandigen aan de koper of huurder.
Het energielabel vertelt ons alles over de energiezuinigheid van het huis en is bedoeld om mensen te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen voor hun huis.
Een gecertificeerd adviseur komt kijken naar zaken als de isolatie van het huis, het dak, de muren en de energiezuinigheid van de vaste installaties.

De notaris zal bij de overdracht van het huis aan partijen vragen of het energielabel is overhandigd. De koper kan desnoods bij de rechter afdwingen dat het energielabel door de verkoper wordt afgegeven.Overigens is het energielabel alleen verplicht bij koopovereenkomsten die ná 1 januari 2008 zijn gesloten. Wilt u hier meer over weten? Surf dan naar 
www.vrom.nl.

Fiscaal vrijgesteld sparen en beleggen

Vanaf 1 januari 2008 is het mogelijk om fiscaal vrijgesteld te sparen en beleggen, onder meer om de hypotheek af te lossen of als aanvulling op uw pensioen. U hoeft dus niet langer een polis van levensverzekering af te sluiten omdat zelf sparen en beleggen dezelfde fiscale voordelen heeft.

Partnerpensioen

Ruim een derde van alle samenwonenden hebben geen recht op het zogeheten partnerpensioen, omdat zij niet weten dat zij hun partner moeten aanmelden bij hun pensioenfonds. Het pensioenfonds PGGM heeft hier onderzoek naar gedaan. Van alle jongeren die een samenlevingscontract hebben laten opstellen, heeft twee/vijfde dit ook aan het pensioenfonds doorgegeven.

Achtendertig procent heeft dit niet gedaan! Ook al heeft u elkaar aangewezen als gerechtigde tot het partnerpensioen in uw samenlevingscontract, u moet elkaar nog wel aanmelden bij de pensioenverzekeraar om in aanmerking te kunnen komen voor een uitkering bij overlijden van een van u beiden.